CÁC LOẠI PHÒNG

STT

LOẠI PHÒNG

01

PHỔ THÔNG

02

PHÒNG VIPVui lòng liên hệ số điện thoại: 02583 524 524 để đặt phòng và tư vấn dịch vụ một cách tốt nhất.
Quoc Te Corporation