Lễ khai trương Taxi Quốc Tế Đà Lạt

Ngày 22/11, Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Quốc Tế đóng chân trên địa bàn Nha Trang, Khánh Hòa đã tổ chức lễ khai trương chi nhánh công ty tại thành phố Đà Lạt.